PEDELEC MTB ROAD RETRO CROSS TREKKING CITY CLASSIC FOLDING JUNIOR & KIDS ALKATRÉSZEK
HÍREK »

Nyerj egyedi, névre szóló, limitált kiadású Gepida Kerékpárt!

Ünnepeld velünk 20 éves évfordulónkat! Nyerj hetente egyedi, névre szóló, limitált kiadású Gepida kerékpárt 20 héten keresztül! Vásárolj egy (bármilyen) Gepida terméket és küldd el a blokkon szereplő AP kódot a win@gepida.hu mail címre adataid megadásával. A játék 2014. április 11-én indul és 2014. augusztus 22.-ig tart. Ha van olyan megőrzött blokkod, amin 2013. 10.01-nél nem régebbi dátum szerepel, azzal is részt vehetsz a játékban.
 

 


A játék részvételi feltételeiről a továbbiakban itt olvashatsz:

I., Hogyan játszhatsz?
 
A játékban minden vásárló részt vehet, aki bármely ország kerékpár-kereskedelmi egységben  1db bármilyen Gepida terméket vásárol a megadott promóciós időszakban.

A részvétel feltétele, hogy a vásárlást követően a vásárló az erre a célra létrehozott win@ gepida.hu mail címre küldje el a vásárlást igazoló blokkon szereplő AP kódot és a blokkot őrizze meg a nyeremény átvételéig. Az eredeti érvényes vásárlási blokk hiányában a nyeremény nem vehető át, a nyertes kártérítési igényével sem élhet.

A játékban való részvétel nem csak Magyarország területén érvényes, hanem külföldön is. Az akcióban az összes hazai és külföldi kereskedelmi egység valamelyikében történő vásárlás blokkja érvényes, ahol Gepida termékek kaphatóak. 

Nem feltétele a játéknak, de ha tetszenek kerékpárjaink nyomj egy lájkot a www.facebook.com/GepidaBikes oldalon. Oszd meg Fb oldalunkon található képet az üzenőfaladon, hogy minden ismerősöd tudjon a játékról!


II., Az akció időtartama:
 
2014. április 11-tól – 2014. aug. 22-ig

A Játék időtartama: A promóció április 11-én indul és 20 héten keresztül tart, augusztus 22.-ig. Azonban a promócióban nemcsak kizárólag a 2013. április 11-től beküldött (vásárlási blokkok) AP számai vesznek részt, hanem a 2013.10.01. és 08.22. 24:00 időtartam között vásárolt termékek után és az azok után kapott vásárlási blokkok / számlák AP számait is elfogadjuk.

Érvényes vásárlási blokk:
Az érvényes vásárlási blokk vásárlási dátuma 2013. okt. 1-nél korábbi dátumú és 2014. 08.22.-nél későbbi dátumú nem lehet.
Az érvényes vásárlási blokk tartalmazza (a blokkot a nyeremény átvételénél fel kell mutatni):
·         áruház pontos nevét és címét
·         a vásárlás dátumát
·         az egyedi AP kódot
·         a 1 dbGepida termék megnevezését

A játékban való részvétel feltételei, hogy az Olimpia Kerékpár Kft által megadott win@gepida.hu e-mail címre a játékosok elküldjék a következő adatokat:
·         vásárló teljes neve,
·         vásárló lakcíme
·         vásárló mobiltelefonszáma
·         vásárló email címe
·         AP kódot
·         1 db Gepida termék megnevezését


Amennyiben ezek közül valamelyik nem, vagy helytelenül kerül megadásra, úgy a Szervező a Játékost nem tudja értesíteni, a Játékos kizárásra kerülhet a Játékból, mely ellen jogorvoslati lehetősége a Játékosnak nincsen.
 
 
III., Mit nyerhetsz?
 
20 héten keresztül, április 11.- től hetente egy alkalommal, limitált kerékpárok kisorsolása.

Az ajándék sorsoláson részt vehet minden olyan vásárló, aki a promóciós időszak alatt egyszerre legalább egy alkalommal 1db Gepida terméket vásárolt, majd a kapott vásárlási blokk AP kódját a II. pontban leírtak szerint elküldte a megadott e-mail címre.

A nyeremény átadás időpontja és helyszíne:
2014. szeptember vége, helyszín a Szervező székhelyén.
A nyeremények értéke után az adófizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.
Fontos tudni: érvénytelennek minősül az a regisztráció, ahol a feltöltött AP kód adatai nem egyeznek meg a vásárlást igazoló vásárlási blokkon / számlán szereplő adatokkal.
 
 
IV. Hogyan veheted át a nyereményed?
 
Az eredeti vásárlási blokkot / számlát, vagy a vásárlási blokk / számla áruház általi hitelesített másolatát a nyeremények átvételekor minden esetben be kell mutatni a Szervezőnek. Az a nyertes, aki bármilyen okból adódóan, nem tudja bemutatni a vásárlási blokkot / számlát, vagy annak hitelesített másolatát, a játékból kizárásra kerül, nyereményét nem veheti át.
 
A Szervező legkésőbb a promóciós időszak zárását követő 2 héten belül elektronikus levélben kiértesíti a nyerteseket a nyeremény átvételének időpontjáról, melynek helyszíne a Szervező székhelye. (H- 1164. Ostorhegy u. 4.)
A játék szervezője minden nyertest 2 alkalommal kísérel meg e-mailen elérni, a nyeremények átvételére a nyertesek legkésőbb az értesítést követő 40 naptári napon belül jogosultak, amennyiben a kiértesítésben, szereplő időpontban a Játékos a nyeremény átvételében akadályoztatva van, úgy az átvétel tervezett időpontja előtt legalább 5 munkanappal köteles a Szervezőt e-mailben tájékoztatni, kérve egy számára kedvezőbb időpontban átadás-átvételt.
 
A nyeremények átvételéhez az alábbi szükséges:
 
·         az eredeti vásárlási blokk / számla bemutatása;
·         a Játékos személyi igazolványa;
·         meghatalmazás: a Játékos által meghatalmazott más személy is jogosult az átvételre ( A meghatalmazást két tanú által hitelesítve, a Játékos és a meghatalmazott személyi adataival kérjük kitölteni. Az eredeti meghatalmazást a meghatalmazott személy a Szervező képviselőjének köteles átadni, hogy azt archiválni tudja.);
·         a  játékban való részvétel feltétele, hogy a nyereményeket kizárólag személyesen, a Szervező által megadott fenti budapesti címen lehet átvenni;
·         a nyeremény átvételéről átadás-átvételi dokumentum készül.
 
A nyeremények készpénzre át nem válthatók és másra át nem ruházhatóak.
A játékos téves adatszolgáltatásából eredően ( pl név vagy címelírás) a Szervezőt felelősség nem terheli.
 
A Szervező nem vállal felelősséget a levelező rendszerben felmerülő esetleges technikai problémákért, illetve a szervező kizárja továbbá a felelősségét azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy illetéktelen személyek a rendszerbe jogosulatlanul behatolnak, az ott rögzített adatokat módosítják, törlik, vagy a hozzáférést meggátolják.
 
 
IV., Kik játszhatnak?
 
A Játékban kizárólag a 14. életévét betöltött hazai vagy külföldi állampolgár, azaz vásárló (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki az I.-es pontban leírt játékmechanizmus feltételeinek megfelelt. (Állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy) (”Játékos”).
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
(a) a Szervezővel munkaviszonyban, megbízási viszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók
(b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők

A megadott mail címen az alábbi adatok pontos megadásával válik érvényessé a részvétel:
·         Személynév
·         Lakcím (Város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó)
·         Telefonszám
·         E-mail cím
 
 
A vásárló több nyugtával is játszhat a promóció teljes ideje alatt. A Szervező csak azokat a nyugtákat fogadja el érvényesnek, ahol a Gepida termékek egyértelműen beazonosíthatók. Egy nyugtával csak egy Pályázatot lehet érvényesen feltölteni, függetlenül attól, hogy hány termék vásárlását igazolja a nyugta.
Amennyiben a Játékos ugyanazt a kódot többször tölti fel a saját fiókjába, akkor az első feltöltés tekinthető érvényesnek, a többi kizárásra kerül.  Emellett a regisztrációnál megadott nyugta/számla adatok ellenőrzésre kerülnek (AP kód/számlaszám, vásárlás időpontja).
A Szervező a vásárlást igazoló nyugták tulajdonjogát illetően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizár minden felelősségét.
A nyeremény átvételének a feltétele az eredeti vásárlást igazoló nyugta/számla bemutatása.
A nyeremény átvételének feltétele továbbá a nyertes részéről, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatunkat írásban is megerősítse. A játékosok az e-mailben elküldött adatok elküldésével (II. pont szerint) automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzat feltételeit. A Szervező fenn tartja magának a jogot, hogy a promóció szabályzatát bármikor jogosult módosítani, annak egyidejű közzétételével a megadott honlapon. A játékosok egy adott AP kódot egyszer használhatnak a játék során.
 
Általános rendelkezések

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.
A Részvételi Feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot a Szervező www.gepida.hu internetcímen teszi közzé. A Szervező biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.
A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.
A Nyertes(ek) vállalja(k), hogy Szervező a nevét(üket), a nyerés tényét, illetve a nyeremény(eke)t Facebook/Google+/Twitter/Pinterest bejegyzésben kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye. Nyertes(ek) a Szervező kérésére ezt aláírásával(ukkal) megerősített nyilatkozatban is elismeri(k).
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 
Adatvédelem

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező a levelező rendszerében Játékos felől Szervező felé továbbított vonatkozásában, és
 
a továbbítással adott felhatalmazás alapján, elsősorban abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék nyertesét megállapítsa és értesítse.

A Játékot az Olimpia Kerékpár Kft. szervezi. A Gepida Bikes oldalon indított promóciók függetlenek a Facebook-tól, a Facebook nem támogatja, és nem vesz részt bennük, a játékokat kizárólag a Szervező indítja.

A játékosok, játékban való részvételükkel kijelentik, hogy jelen dokumentum tartalmát megismerték és a benne foglaltakat tudomásul vették.
Az Olimpia Kerékpár Kft Kft. fenntartja a jogot a szabályzat módosítására.
 
Játékkal kapcsolatos minden információt a gepida.hu  oldalon találsz meg, amennyiben kérdésed van, kérjük, írj nekünk: terms@gepida.hu címre.